תנופה פיננסים מתמחה בליווי לקוחותיה לאורך זמן במגוון רב של נושאים. אנו עומדים בקשר עסקי עם הגופים המוסדיים המפורטים ברשימה להלן. לצורך שיווק מוצרים פנסיוניים קיימת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) התשס"ה-2005, בין תנופה פיננסים וגופים אלה לבין המוצרים הפנסיוניים המשווקים על ידי תנופה פיננסים. הגופים להלן מדורגים על פי מספר המוצרים הפנסיונים (נכון לשנת 2016), בגופים המוסדיים השונים, מהגבוה לנמוך.

חברות ביטוח: הראל חברה לביטוח בע"מ , כלל חברה לביטוח בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, איילון חברה לביטוח בע"מ, פסגות חברה לביטוח בע"מ.

קרנות פנסיה: הראל גמל ופנסיה בע"מ , כלל פנסיה וגמל בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ,  מנורה מבטחים פנסיה בע"מ,  הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, פסגות גמל ופנסיה בע"מ, אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ.

קופות גמל : פסגות פנסיה וגמל בע"מ, מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, כלל פנסיה וגמל בע"מ, הראל גמל והשתלמות בע"מ, אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, מנורה מבטחים גמל בע"מ, ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, אנליסט קופות גמל בע"מ, אקסלנס נשאוה גמל  ופנסיה בע"מ, הפניקס פנסיה וגמל בע"מ.

קרנות השתלמות: פסגות פנסיה וגמל בע"מ, מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, כלל פנסיה וגמל בע"מ, הראל גמל והשתלמות בע"מ, אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, מנורה מבטחים גמל בע"מ, ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, אנליסט קופות גמל בע"מ, אקסלנס נשאוה גמל  ופנסיה בע"מ, הפניקס פנסיה וגמל בע"מ.

שותפינו העסקיים