ביטוח ריסק (ביטוח למקרה מוות)

הביטוח מיועד לכל מקרה מוות של המבוטח, בכל שעות היממה ובכל רחבי העולם למעט חריגים.

מהות הביטוח הוא הבטחת הכנסה למשפחתו של המבוטח, כך שבמקרה וילך לעולמו, משפחתו תוכל להמשיך להתנהל כרגיל מבחינה כלכלית ולשמור על רמת חיים קבועה.

 

ביטוח חיים למשכנתא

במידה ונוטל המשכנתא נפטר, נותר הבנק עם חוב פתוח. בכדי להבטיח  את החזר המשכנתא, מחייב הבנק, בין היתר, קיומה של פוליסת ביטוח חיים לכל מי שלוקח את המשכנתא. גובה סכום הביטוח בפוליסת החיים למשכנתא נקבע על בסיס גובה ההלוואה, כך שבעת הצורך, סכום הביטוח שישולם יכסה את יתרת החוב לבנק.
אם סכום הביטוח גבוה מיתרת המשכנתא בזמן התשלום לבנק, היתרה משולמת למוטבים בהתאם לתנאי הפוליסה.

 

חדש ! ביטוח משכנתא בזוג

ביטוח משכנתא בזוג דומה לביטוחי המשכנתא המסורתיים מבחינת הכיסויים הנדרשים על ידי הבנק, אך עלותו נמוכה יותר מאחר שהוא אינו כולל תשלום נוסף עבור האפשרות של בן הזוג שנותר בחיים להמשיך את הביטוח גם לאחר שהמשכנתא כבר נפרעה או את האפשרות לקבל סכום כסף נוסף (מעבר לסכום הנדרש לפרעון המשכנתא) במקרה, שחלילה, שני בני הזוג נפטרו באותו המועד.

ביטוח אובדן כושר עבודה

כולנו מפחדים מהאפשרות לאבד את יכולתנו לעבוד ולפרנס את משפחתנו בשל תאונה או מחלה.

לכן, ביטוח אובדן כושר עבודה הוא חיוני במיוחד וחשוב שנרכוש אותו,בין אם באופן עצמאי ובין באמצעות מקום העבודה, על מנת להבטיח תשלום חודשי גם אם חס וחלילה, תיאלץ מסיבה רפואית להפסיק לעבוד לתקופה מסויימת.

אנו מתמחים בפתרונות ייחודיים, גם לבעלי עיסוקים מיוחדים ונשמח לסייע לך בהתאמת פתרון ביטוח אובדן כושר עבודה אישי.

 

ביטוח מוות ונכות מתאונה

הכיסוי נועד לפצות במקרה של מוות כתוצאה ישירה מחבלה גופנית וכן במידה ובה לקה המבוטח בנכות חלקית או מלאה לצמיתות עקב תאונה.