ביטוח רכב

בביטוח רכב יש שלושה סוגי ביטוחים:

  • ביטוח חובה  ביטוח חובה מכסה נזקי גוף שנגרמים לנוסעים, לנהג ולהולכי  רגל, כתוצאה משימוש ברכב וללא קשר לזהות האשמים בנזק. על פי החוק, אין להשתמש ברכב בלא ביטוח חובה בתוקף.
  • ביטוח צד ג'הביטוח מכסה אחריות המבוטח לנזקי רכוש ורכב של הזולת,  שנגרמו כתוצאה מהשימוש ברכב.
  • ביטוח מקיף ביטוח מקיף מכסה נזקים לרכב שהם תוצאה של האירועים  הבאים – תאונה, גניבה, נזק כתוצאה מגניבה או מניסיון גניבה, אש, ברק, התפוצצות, שטפון ועוד. מעשה זדון, שלא נעשה במתכוון על יד המבוטח או מטעמו.

ביטוח דירה

  • ביטוח מבנהביטוח מבנה דירה נועד לכסות במקרה של נזק למבנה.  הביטוח מכסה ומפצה את המבוטח עבור נזקים ישירים שנגרמו למבנה וגם עבור הוצאות עקיפות שנגרמו עקב הנזקים שנוצרו כגון : קבלני שיפוצים, עלויות שמאים, יועצים, הוצאות פינוי הריסות, מהנדסים, שכר אדריכלים ואובדן שכר דירה במידה ומדובר בנכס מושכר.
  • ביטוח תכולה ביטוח תכולה מקנה כיסוי לנזקים אשר עלולים להגרם לרכוש  שנמצא בדירה מפני מגוון רחב של סיכונים: גניבה,שריפה, פריצה, שיטפון או הצפות ממקורות מים חיצוניים, רעמים, ברקים, פגיעות בזדון, התפוצצויות, סערות ועוד.

ביטוח רכוש

הביטוח הינו מפני אובדן או נזק שנגרם לרכוש מכל סיבה שהיא חוץ מחריגים שנקבעו בפוליסת הביטוח.

חשוב להדגיש !

אנו מאמינים ופועלים ע"פ מיקוד עסקי והתמחות מקצועית בתחומי ביטוח החיים, הפנסיה והפיננסים. אנו לא סוכנות בעלת רישיון אלמנטארי (ביטוחי רכוש) ושמחים לסייע ללקוחותינו בהפנייתם לטובת פתרונות ביטוח בתחום זה לסוכנויות  ביטוח רכוש נבחרות המקפידות על סטנדרטים גבוהים של ניסיון מקצועי, היקפי פעילות גבוהים אל מול חברות הביטוח (חשוב מאוד בביטוחי רכוש) ולא פחות חשוב יחס אישי ואנושי בהתאם לרוח כלל הפעילות שלנו.