להיות בטוחים שהכסף מגיע למקומות הנכונים: מנגנון היזון חוזר, ותפעול מלא של ההפקדות הפנסיוניות בעסק שלכם, בהתאם לחוק החדש.

  • חובת הדיווח לפי הפורמט החדש של המסלקה
  • מנגנון היזון חוזר
  • ניתוח תיק פנסיוני לעובדים שלכם
  • ליווי העובדים בעזיבת/פרישה מהעבודה