אירועים רבים יכולים להשפיע על חבות המס שלנו. בדיקה פשוטה תגלה אם מגיע לכם החזר ממס הכנסה.

באם הינך עומד באחד או יותר מהפרמטרים הבאים כדאי לך לפנות אלינו:

  • מי שמתחיל/מסיים עבודה עם שינויי שכר/או ללא רציפות.
  • שכיר שמקבל משכורת מיותר ממעסיק אחד.
  • שכיר שמפקיד בצורה עצמאית למוצר פנסיוני.
  • מי שמפקיד לביטוחי חיים/משכנתא/א.כ.ע. בצורה פרטית.
  • מי שתרם סכום גבוהה בשנת המס.
  • מי שמנהל חשבון השקעות ני"ע ביותר מבנק אחד.
  • שכיר אשר שילם באופן פרטי על חומר מקצועי הקשור לעיסוקו.
  • מי שנקבעו לו אחוזי נכות בביטוח לאומי/לפני הגשת תביעה לביטוח לאומי.